Hur gör jag kanalsökning?

Svar för HU2011 och HU3012:

1. Koppla in antenn- och strömkablarna.

2. Sätt på TV:n (on-off knappen).

3. Tryck på menyknappen så att det kommer fram ett menyfönster.

4. Tryck en gång till höger på pilarna så att du kommer in i kanalmenyn.

5. Tryck på pilen så att Ch-scan (channel scan) markeras.

6. Tryck sedan åt höger en gång så söker den automatsikt.

Svar för HU2713 och HU3221:

1. Koppla in antenn- och strömkablarna.

2. Sätt på TV:n (on-off knappen).

3. Tryck på menyknappen sa att det kommer fram ett menyfönster.

4. Tryck på pilen neråt så att du markerar TV SETUP.

5. Tryck på pilen till höger så att du markerar CH-SCAN.

6. Tryck en gång åt höger så att det kommer fram en meny med olika länder.

7. Välj landet du vill söka ifrån med hjälp av högerpilen.

8. När du markerat det landet du vill söka ifrån trycker du pilen neråt så gör den automatiskt en kanalsökning.

Hur lägger jag kanalerna i rätt ordning?

Svar för HU2011 och HU3012:

1. Sätt på TV:n (on-off knappen).

2. Tryck på menyknappen.

3. Tryck på pilen till höger så att du kommer in i kanalmenyn.

4. Tryck på pilen neråt så att du markerar Pr-Edit (picture edit).

5. Tryck åt höger för att gå vidare.

6. Nu får du upp en lista med alla dina kanaler.

7. För att bläddra mellan kanalerna använder du pilarna upp och ner.

8. När du vill flytta en kanal markerar du den kanal du vill flytta och trycker sedan på R (på din fjärrkontroll).

9. Nu ändrar den markerade kanalen färg och du kan gå upp och ner med kanalen med hjälp av pilarna.

10. När du bläddrat fram där du vill ha kanalen så trycker du på R igen så lägger sig kanalen där.

Svar för HU2713 och HU3221:

1. Sätt på TV:n (on-off knappen).

2. Tryck på menyknappen så du får fram menyfönstret.

3. Gå ner med hjälp av pilarna så du markerar TV SETUP.

4. Trycke en gång till höger för att komma vidare.

5. Gå ner så att du markerar PROGRAM med hjälp av pilarna.

6. Tryck en gång till höger för att gå vidare.

7. Nu använder du pilarna upp och ner för att bläddra mellan kanalerna.

8. När du vill flytta någon kanal så markerar du den och trycker sedan en gång till vänster så att den byter färg.

9. Sedan går du upp eller ner med hjälp av pilarna och ställer dig där du vill ha kanalen och trycker en gång till vänster så flyttar sig kanalen dit.

Går det inte att stänga av TV:n helt så att den inte står i Standby läge?

Svar

Nej, den tar mindre än 3 W i standby läge och om man inte skall använda TV:n under en längre tid så dra ut strömsladden

Om min fjärrkontroll inte fungerar, vad gör jag?

Svar

Byt ut batterierna til din fjärrkontroll och kolla batterikontakterna. Gör rent sändningsfönster på din fjärrkontroll.

Hur tar jag bort de svarta kanterna runt bilden?

Svar

Tryck på knappen Aspect (HU2713 & HU3221), Scaling (HU3012) på fjärkontrollen för att ändra format.

Vilka väggfäste passar till våra LCD TV?

Svar

Till våra apparater är det standardfäste Vesa100 som gäller förutom till HU3221 som kräver ett Vesa200.

PAL, vad är det?

Svar

Det är en videostandard som används i ett antal länder, hela Norden har detta system. PAL står för "Phase Alternation by Line"

Är Hugoson LCD TVs förberedda för HDTV?

Svar

HU2713 och HU3221 är helt klara enligt Europastandarden för HDTV (DVI, HDMI, HDCP)

Vad krävs det för strömförsörjning på våra LCD TV?

Svar

220-240 V. HU2011 kan man även koppla till 12V om man skall använda den i t.ex. husvagnen, husbilen eller båten.